Gerzson Pál 1931 január 25-én született Hirden (Baranya megyében). A család az állatorvos apa kinevezéseit és később a háborús helyzet alakulását követve sokszor költözik. Gerzson Pál gimnáziumi tanulmányait Nagykárolyban kezdi, majd Ungváron folytatja és Kőszegen fejezi be. A Jurisich Miklós Gimnáziumban érettségizik 1949-ben, ahol kiváló rajztanára, id. Lelkes István felfigyel tehetségére. Innen kerül a Magyar Képzőművészeti Főiskolára, ahol tanulmányait 1953-ban fejezi be. Ugyanabban az évben megházasodik. Egy főiskolai kolléganőjét veszi feleségül, három gyermekük születik. 1953 és 1955 között az ELTE Geometria levelező tagozatán tanul és diplomázik. A Fiatal Művészek Stúdiójának tagja 1953-tól.

A Művészeti Alap tagja 1955-től. A Magyar Iparművészeti Főiskolán tanít 1960-tól 1974-ig. 1964-től tagja a Magyar Képzőművészek Szövetségének. 1974 és 1996 között a Magyar Képzőművészeti Főiskola tanára. 1988-ban, barátaival megalakítja a Magyar Szépmíves Társaságot. 1992-től a Magyar Művészeti Akadémia tagja. 1992 és 1999 között a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének elnöke.

Művészi életútja három szálon fut: festő (1954 óta rendszeresen kiállít, a hatvanas évek elejétöl többször jár tanulmányúton Európa különbözö országaiban, Indiában és Japánban), tanár (a két főiskolán, összesen 36 évig tanít) és a művészeti életben aktív.